• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Тема «multilinguals»

Иллюстрация к новости: Bilingualism: How bilingual children learn two languages at the same time

Bilingualism: How bilingual children learn two languages at the same time

Humans speak languages. Today we'll discuss bilingualism.